curve

Hvad er IdM og hvorfor er det relevant for dig?

Identity Management handler om digital identitets- og adgangsstyring. Det øger beskyttelsen af data for både organisation og bruger, muliggør en bedre og mere smidig adgang med single sign on og det højner sikkerheden generelt – og så sparer organisationen den ofte ressourcekrævende administration af passwords. De samlede fordele giver således et stærkt økonomisk incitament til at komme, ikke bare, i gang, men også videre med en eksisterende løsning.

Vokabularium

  • IdM: Identity Management
  • IAM: Identity and Access Management
  • OpenIdConnect: Verificerer slutbrugeren på tværs af platforme
  • OAuth: En åben standard for adgangsniveauer

 

IdM håndterer først og fremmest to essentielle forhold. Hvem der har adgang til dine systemer, services eller løsninger – og til hvad. Det kan være brugeradgang for medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder. Mange virksomheder har adskillige interne systemer med individuelle adgangsprocedurer. Med et IdM får man ideelt set én login procedure for brugeren – medarbejder eller kunde – men med adgang til flere systemer og med individuelle rettigheder. Håndteringen af roller og rettigheder foregår også kun ét sted. Det vil sige, at du som virksomhed har et samlet overblik over den enkelte bruger samt dennes adgang og rettigheder. Det giver mulighed for at man løbende kan evaluere brugernes adgange fra centralt hold. Har de adgang til for meget? Dette er ofte en tids- og ressourcekrævende form for ’housekeeping’ og kræver forskellige eksperter til de forskellige systemer.

Administration af brugere og passwords kan udvikle sig til en uoverstigelig opgave, der kræver tid og ressourcer.

Administration af brugere

Den løbende håndtering af brugere, med oprettelse og nedlæggelse af brugerkonti og passwords er tids- og ressourcekrævende, når det styres manuelt. Vælger man en automatiseret håndtering, er der overordnet set to retninger at gå: 

Vil du vide mere?

Christian Klintemark

Software Craftsman

T: (+45)