curve

User Experience og User Interface Design

Brugerrettet design skaber værdi for din forretning

Succesfulde løsninger reflekterer på brugerens behov

Brugerne spiller en afgørende rolle i IT-løsninger og der stilles generelt høje krav til brugervenlighed, funktionalitet og design. Hos STRONGMINDS kombinerer vi kvalitative og kvantitative UX-metoder til at udvikle intuitive løsninger og oplevelser, der lever op til kundernes behov.

UX og UI

Vi beskæftiger os både med User Experience og User Interface design. UI er en vigtig del af UX, da en fuldendt brugeroplevelse ikke blot trækker på et gnidningsfrit bruger-flow, men også via visuelle virkemidler indfanger brugerens opmærksomhed og retter fokus på tiltænkte elementer.

Hent pdf:
UX/UI design

Hvad har god UX med heste og Elon Musk at gøre? Se med i videoen, der forklarer værdien af UX!

User Experience Design

Når vi arbejder med User Experience ser vi på den samlede brugeroplevelse – hvordan vi kan udvikle eller forbedre en løsning på parametre som brugbarhed og tilgængelighed, men også på mere merkantile parametre som attraktion, loyalitet og branding.

User Experience favner hele spektret vedrørende brugeroplevelsen og her løftes blikket fra interaktionen i brugerfladen og man beskæftiger med fx relevans og motivation i relation til hele løsningen. Når vi arbejder med UX vil det i større eller mindre grad involvere opbygning og analyser af personaer og kunderejsen.

User Interface design

Vi tager udgangspunkt i at understøtte løsningens forretningsmål og gør det let for brugeren at få overblik og interagere med løsningen. Et godt interface design består ikke kun i stillingtagen til farver og grafiske elementer, men i høj grad også i at analysere brugs-scenarier, så man møder kunden eller brugeren i den kontekst løsningen bliver anvendt. Ved hjælp af research og analyse skabes et sammenhængende system af visuelle elementer, der bidrager til identitet og brugervenlighed og som imødekommer gængse konventioner på de forskellige enheder.

craftman

Vores proces

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig videre med UI eller UX?

Vores tilgang

Det produkt eller den ydelse, din virksomhed tilbyder, er sandsynligvis kompleks, men brugerfladen, UI, er nødt til at være simpel. Med det in mente, bygger vi vores proces op om fem faser, der handler om at: Afdække, analysere, ideudvikle, prototype og validere. Som oftest er designprocessen ikke lineær og vi inddrager løbende relevante metoder, der supplerer vores indsigt om, og forståelse for, brugerne og løsningen. Uanset om du har brug for et redesign af din hjemmeside eller ønsker nogle få tilpasninger til et eksisterende brugerfladedesign, vil vi altid vælge de værktøjer og teknikker, der tjener opgaven og målet bedst.

Optimér brugeroplevelsen – UX

Med fokus på dine brugere, designer vi intuitive brugeroplevelser og engagerende brugerflader, der fremmer brugertilfredsheden og styrker forretningsværdien

UX/UI rådgivning

Vi tilbyder en 360 graders vurdering af dit produkt – baseret på UX/UI metoder, data og forretningsmål og med specifikke forslag og strategi til forbedring af den overordnede brugervenlighed

App design

Med fokus på den effektive og positive mobil oplevelse, løfter vi dit koncept ved at inkludere brugerbehov, UX/UI best practices, design tendenser og – standarder

Test usability/brugervenlighed

Vi identificerer eksisterende og potentielle problemer via indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data om dine brugeres tilfredshed

Workshop: Idéudvikling og prototype

Metoder og processer omkring Design Thinking, kortlægning af kunderejsen, redesign og ideudvikling hjælper med at fremme og styrke designproces, koncept- og produktudvikling

Boost dit brand

Løft din visuelle identitet med et ’branding boost’ der forener udtryk og oplevelse af din digitale identitet, hjælper med at differentiere dig fra konkurrenterne og som efterlader et bedre og varende indtryk hos dine brugere

UX/UI design til app

UX/UI design til en app, der gøder interessen for at motionere

Læs mere

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Morten Hoffmann

CEO

T: (+45) 3095 6416