curve

Reviews

Få tjekket dine systemer og hold udviklingen på sporet. Det sparer tid og ressourcer!

Et review tager afsæt i dit behov!

Med en uvildig gennemgang, analyse og vurdering af design, kode eller systemarkitektur får du både indsigt og beslutningskompetence. Du sikrer dig muligheden for rettidig omhu, når du skal prioritere indsatserne.

Vi tager afsæt i din kontekst. Derfor aftaler vi sammen de rammer og fokuspunkter der skal danne baggrund for det konkrete tilbud. Fx kan der være særlige områder du ønsker at belyse, eller nøglepersoner der skal bidrage med indsigt via interviews.

En proces med løbende dialog

Under forløbet er vi i tæt dialog og afholder løbende tjek-ind møder, hvor vi gennemgår og diskuterer observationer. I Disse samles op i en observationsliste hvor de enkelte elementer, vurderes ud fra kompleksitet og vægtning. Som afslutning på processen, sammenfattes observationer, vurderinger og konkrete anbefalinger i en rapport. Præmissen for vores anbefalinger, er at tage højde for såvel økonomiske, tekniske og designmæssige aspekter.

Fortrolighed

Det kan være følsomt at invitere eksterne ind og vurdere både arkitektur og kode. Det har vi stor forståelse for, og uanset om det er formaliseret via en NDA eller ej, arbejder vi med diskretion og fortrolighed.

Kode og arkitektur

Har du det fulde overblik over dine systemer, så du kan planlægge økonomi og ressourcer på kort og lang sigt?

Hent pdf:
Arkitektur- og kodereview

UX/UI

Skaber brugeroplevelsen af din løsning værdi for forretningen?

Læs mere om vores UX processer 

Hvornår giver det mening at få lavet et review?

Udvikling er en bekostelig affære og der er mange perspektiver og afvejninger når beslutninger skal træffes i forhold til fortsat vedlighed af systemer, reparationer eller nyudvikling. Det er oplagt at få et review, hvis du

  • har overtaget et system og søger overblik
  • er i gang med at udvikle og vil sikre retning og beslutningskraft
  • har et system, hvis levetid eller bæredygtighed skal evalueres
  • vil bekræftes i beslutninger om dine systemers levetid
  • skal udvikle nyt og vil identificere og bevare viden indlejret i koden
  • vægter at have indsigt i dine systemers sikkerhed

Arkitektur- og kodereview: Proces

 

Er et review relevant for jer? Ring til Morten

Morten Hoffmann

CEO

T: (+45) 3095 6416