curve

Kvalitet, troværdighed og samarbejde

Vi har en stærk passion for solidt software håndværk!

Full stack udvikling

Vi beskæftiger os bredt med udvikling af software og løser opgaver fra bruger til back-end og på tværs af platforme. Som eksterne konsulenter kan vi indgå i din daglige udvikling eller fungere som leverandør på konkrete løsninger.

 

Fokus på at skabe værdi

Det er afgørende for os, at vi skaber værdi for vores kunder. Det gør vi ved at være en troværdig og kompetent sparringspartner, der løser opgaverne med sigte på kundens forretning og overordnede mål. Vi arbejder ud fra et målrettet, konstruktivt og agilt mindset, der skaber fælles forståelse for opgaven, holder projektet på sporet og sikrer fremdrift.

Software Craftsmanship

Hjørnestenen i STRONGMINDS høje faglighed er Software Craftsmanship-programmet. Et professionelt læringsforløb bestående af fire trin, hvor unge talenter, typisk nyuddannede dataloger og softwareingeniører, kobles på en erfaren mentor og Software Craftsman.

På hvert trin er der konkrete mål og udviklingsopgaver i – eller for – flere virksomheder, med løbende sparring og evaluering. Når alle de tildelte udviklingsopgaver er løst og den afsluttende Software Craftsmanship-opgave er bestået, optages de i kredsen af etablerede Software Craftsmen.

Software Craftsmanship bygger på mønstre og erfaringer som i årtier har bundfældet sig og former fundamentet for os der lærer faget nu. En måde at udvikle software og skabe kode af højeste kvalitet til gavn for kunder og brugere.

STRONGMINDS

Vores navn har bund i den veneration, vi føler for softwareudviking som fag – og ikke i for høje tanker om egne evner. Vi har meninger og holdninger, som vi gerne bringer til bordet i kraft af vores erfaring, men uden at være bedrevidende eller stædige.

Vi leverer stærke og holdbare løsninger som kan følge med udviklingen, uden at skulle smides ud og begynde forfra. Tanker for arkitektur/design og rammerne omkring gør det muligt at implementere nye krav i takt med en naturlig udvikling.

– A Trifork Company

I november 2021 blev STRONGMINDS en del af Trifork familien. STRONGMINDS fortsætter under samme navn og ledelse, med samme DNA og målsætning om at være den bedste strategiske samarbejdspartner og leverandør af solidt softwarehåndværk til vores kunder!
Pressemeddelelse

Udvikling af software

Hos STRONGMINDS har vi stor erfaring med en lang række teknologier og metoder, som vi lægger til grund for udviklingen af din software. Erfaringen betyder, at vi hurtigt kan sætte os ind i de seneste tendenser inden for softwareudvikling og rådgive dig, så du får det teknologivalg, der passer til jeres situation.

Hos os handler det bl.a. om at drage omsorg for, at den udviklede software er af høj kvalitet, at time-to-market er kort, og at dine udviklingspenge anvendes med omhu og nøjsomhed. Det er vores holdning, at enhver softwareinvestering skal kunne tjene sig selv hjem på kort tid.

Vi sammensætter det optimale mix af kompetencer fra STRONGMINDS og evt. relevante domæneeksperter i vores faglige netværk, som kan arbejde sammen med jer.

 

Eksempler på cases

  • UX-forankring af kundeprojekter og generelle udviklingsprojekter
  • Rådgivning og implementering af sikre løsninger, der effektivt udnytter cloud, f.eks. med AWS, herunder for IoT-topologier
  • Implementering af AR-løsninger, der forbedrer industrielle serviceprocesser
  • Implementering af avancerede algoritmer, protokoller, parsere og brokere, hvor korrekthed, sikkerhed og performance er afgørende
  • Udnyttelse af skalerbar serverless computing i konkrete applikationer
  • Etablering og modning af processer, tools med test-driven development, CICD, DevOps og mikroservicearkitekturer
  • Implementering af ML og AI-løsninger samt etablering af det fornødne datagrundlag

Læs mere om konkrete cases

craftman

Vil du vide mere?

Morten Hoffmann

CEO

T: (+45) 3095 6416