curve

UX/UI design til app

Denne case beskriver processen omkring UX/UI design til en sundheds-app, der fremmer brugerens interesse for et aktivt liv

UX møder adfærdsdesign

Formålet med app’en er at gøde interessen for at være mere aktiv. Ved at trække på forskellige incitamenter omkring fællesskab, helbred, velgørenhed og konkurrenceelementet, styrkes motivationen og gennem små skub bidrager den til en ændret adfærd.

Fra ide til koncept

Opgaven bestod i at videreudvikle en idé til et konkret koncept. Idéen blev raffineret ved at fokusere på brugernes behov, skabe indsigter gennem research og ved hjælp af målrettet idéudvikling. Samtidig blev disse ting gjort håndgribelige gennem design af brugeroplevelsen (UX) og ved at skabe visuelle udkast til app’en og dashboard’et.

Agne Strimaityte er UX/UI designer hos STRONGMINDS. Hun inviterer indenfor i sin designproces, der er både eksplorativ og metodisk. Det er en  proces, der kræver et godt overblik, analytisk sans og evnen til at konvertere indsigter og data til konkrete designs af brugerflader og -scenarier.

“På denne konkrete case, består den grundlæggende idé i at opbygge en community-app, hvis primære funktion er at monitorere brugerens aktivitet, fortæller Agne. – Idéen skal formes og transformeres til et klart koncept og ikke mindst til en business case, som beskriver en app, der er er interessant, gavnlig og attraktiv for potentielle brugere”.

Analyser af marked og målgruppe

Der er mange aktivitets-app’s på markedet, og derfor var udgangspunktet at sondere terrænet. Finde ud af, hvad der allerede findes, og hvad der for brugerne fungerer henholdsvis tilfredsstillende og utilfredsstillende. Markedsundersøgelser er et vigtigt skridt her. Det giver en bedre forståelse af eksisterende produkter, og bringer gode ideer på bordet. I dette tilfælde ved at synliggøre både favoritfunktioner og sten i skoen hos aktuelle brugere af andre løsninger.

Med mere form på konceptet, rettede Agne fokus på de potentielle brugere. “For at få så meget indsigt som muligt gennemførte jeg en række undersøgelser, der kunne bidrage til at præcisere målgruppen. Jeg udviklede personaer og trak på en række andre kvalitative og kvantitative metoder.”

 

En grundig proces der skaber værdi for brugeren

I det næste trin blev al den tidligere erhvervede viden brugt til brainstorming og udvikling af ideer til app’en. Spørgsmål, skulle besvares. Fx: Hvordan gavner app’en brugerne? Hvordan indarbejder man de ønskede nøglefaktorer, der kan opmuntre til aktivitet, fremme følelsen af fællesskab og trække på konkurrenceaspektet? Hvordan skaber man enkelhed og overblik i udtrykket? Hvad er business-casen og hvordan differentierer løsningen sig fra andre produkter? Efter adskillige gennemløb defineres det endelige koncept.

“I denne case er målgruppen temmelig bred, fortæller Agne, og derfor var en af nøgleopgaverne, i forbindelse med udarbejdelsen af mock-ups, at designe et produkt som er intuitivt og let at anvende. Jeg fortsatte med sitemap, skitser, wireframes og mockups – alt sammen processer, der blev efterfulgt af brugertest og en iterativ tilgang”.

Når man ser på det første flow i udviklingen af app’en, er det hele godt funderet i Design Thinking-processen, hvor man først søger inspiration og laver research, derefter arbejder man med konceptudvikling, udvikling af prototyper og test. Når man arbejder med UX og UI, er det vigtigt at bevare et åbent sind, og være forberedt på en proces der kræver flere iterationer.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig i relation til UX/UI design