curve

Er det fordomme, der afholder dig fra en cloud-løsning?

Usikkert, dyrt, svært, ustabilt og uoverskueligt. Sådan tænker mange om en cloudløsning. Vi taler med en del IT-chefer, der desværre er tilbageholdende i forhold til at vælge en cloud-løsning, selv om det vil give god mening i deres situation. Vi har derfor bedt cloud-specialist Christian Klintemark kommentere på nogle af de fordomme, vi oftest møder.

Det er ikke sikkert nok

Sikkerhedsbekymringen møder vi tit. Og med rette, for det er en stor beslutning at lægge alle sine data ud i skyen, og det kræver selvfølgelig, at man skal have tillid til løsningen. For at kunne have den tillid, skal du eller den ansvarlige have forståelse for opsætning af netværk og for sikkerhed på samme plan som internt i virksomheden. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvor i verden du vil have dine data til at ligge, særligt fordi lovgivningen varierer i forskellige lande.

– Der er altid en sikkerhedsbekymring, og det er sundt, da teknologien konstant er i udvikling. I en cloudløsning gælder de samme udfordringer i ens eget datacenter, men hos cloududbydere som fx Amazon, Microsoft og Google har de mange flere sikkerhedseksperter og folk med specialkompetencer, som konstant har fokus på at holde systemer opdateret. Og så gælder det stadig om at have gode udviklingsprocesser med sikkerhedsreview, så du undgår konfigurationsfejl, siger cloudspecialist hos STRONGMINDS, Christian Klintemark.

Det er dyrt – eller måske bliver det pludseligt dyrt

Vi hører ofte indvendingen om, at det er meget dyrere i skyen. Oftest tænker folk ikke på alle de omkostninger, der er forbundet ved at have egne servere i kælderen. Der er hardware, strøm, lokale, medarbejdere, vedligehold, etc.

Til spørgsmålet om, hvorvidt cloud er dyrere, svarer Christian Klintemark:
– Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Man kan sige, at det bliver synligt, hvad det koster, og du betaler kun det, du har brug for. Det kan jo også blive dyrt, hvis der ryger et par rackskabe i kælderen pga. lynnedslag eller oversvømmelse. Hvis du vil sikre dig den billigste løsning, kræver det at du optimerer dine applikationer til at udnytte cloududbyderens teknologier.

Med cloud kender du prisen, og det bliver billigere og billigere derude nu pga. øget konkurrence, og hardwaren bliver hurtigere og hurtigere. Så hvis det bliver dyrere for dig, skyldes det, at din virksomhed bliver mere populær hos brugerne, og det er jo en god ting. Og det er ikke sådan, at du pludselig får en stor regning, for du kan opsætte budget alerts, der reagerer på forbrugsgrænser, så du hele tiden har kontrol over dine udgifter.

Mine medarbejdere ved ikke nok

Mange it-chefer er tilbageholdende, fordi de er bekymrede for, om deres medarbejdere er klædt på til opgaven. For det er en noget anden disciplin at håndtere en cloudløsning end at håndtere servere. Nogle få mestrer måske begge discipliner, men typisk skal opgaven flyttes fra IT-afdelingen til udviklingsafdelingen.

- De fleste IT-medarbejdere, der har tjek på sikkerhed og netværksopsætning, kan lære at arbejde med cloud, men de mangler typisk værktøjer. Det giver supergod mening at sætte folk fra de to afdelinger sammen for at lave det. Eller også kan man købe konsulenter ind til at drive processen og klæde medarbejderne på til at kunne håndtere det, fortæller Christian Klintemark.

Det går garanteret mere ned end vores egen løsning

Nedetid er en bekymring vi møder hos mange, fordi det kan være af afgørende betydning for både deres indtjening og deres brand. Tidligere har de måske prøvet af have oversvømmelse i serverrummet, strømafbrydelse eller hardwarefejl, som har kostet nedetid. Med en cloudløsning har du mulighed for større redundans og mulighed for at lave redundans mellem flere cloududbydere.

– De forskellige cloududbydere tilbyder rigtige mange datacentre i mange regioner rundt om i verdenen, så det er mere en beslutning, om hvor mange driftsomkostninger, du vil have kontra risiko for tabt indtægt. Og med automatiske ”health checks” og belastningsmetrikker kan systemer udføre ”self healing” og automatisk op- og nedskalering af systemerne siger Christian Klintemark.

Der er så mange udbydere – hvem skal jeg vælge

Nogle IT-chefer er kommet så langt, at de har bestemt sig for at ville gå cloud-vejen, men de er tilbageholdende, fordi de ikke ved, hvilken løsning, de skal vælge.

– AWS, Azure og Microsoft er de udbydere, der kan drifte flest forskellige ting, så det kommer an på dine behov. Mange kender Azure fra Office365 og Active Directory, og det er rigtig fint. I STRONGMINDS foretrækker vi AWS pga. en bedre brugerflade, hastighed, god dokumentation, god opsætning af infrastruktur, god support og hvor let det er for kunden og udviklere at komme i gang. Vi har et indgående kendskab til AWS og er certificerede partnere, slutter Christian Klintemark.

Stadig i tvivl eller helt sikker?

Nu har vi behandlet de fem største indvendinger over for cloud-løsninger. Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at ringe til os, så vi kan vurdere, hvad der er den rigtige løsning for dig. Og er du ikke i tvivl længere, så lad os hjælpe dig videre.

Ring og tal med en af vores cloud-specialister

Christian Klintemark

Software Craftsman

T: (+45)