curve

Guide til dig, der overvejer en AWS-cloud-løsning

Her har du vores 10 bedste råd til dig, der overvejer AWS

I denne guide får du nogle af de vigtigste erfaringer, vi har gjort os i vores flerårige arbejde med at udvikle løsninger og udnytte muligheder på AWS – verdens førende cloud-arkitektur. Vi er certificeret AWS Partner, og vores erfaringer og viden kan spare jer for at begå fejltrin i mange af delprocesserne anvendt i AWS cloud udvikling.

1. Glem maskiner

– Corporate IT er ved at vænne sig fra altid at tænke: ”MASKINER”. De spandt 16 maskiner op til et Big Data projekt – de største de kunne få. En måned kostede 60.000 USD, og maskinerne havde endnu ikke lavet noget som helst. Nu tænker de AWS i stedet for hosting, husker Christian Klintemark, software consultant i STRONGMINDS, om et forløb hos en kunde der nu anvender AWS-platformen strategisk.

2. Få færre og mere relevante omkostninger

Med AWS kan du nøjes med at betale for den regnekraft og det lager, du bruger. Hvis du selv håndterer hardware, vil levetidsomkostningerne bl.a. omfatte indkøb, installation, klargøring, licensstyring, opdateringer, sikkerhed, energiforbrug, reparationer, bortskaffelse, compliance og ventetid. Disse omkostninger har intet at gøre med, om din hardware foretager sig noget produktivt. På AWS kan du vælge kun at betale for aktiv brug. Det vil i langt de fleste tilfælde betyde store omkostningsbesparelser, hvis du arbejder med dynamiske skalerbare services i stedet for traditionel hosting.

Og hvis du oplever omkostningsstigninger, modsvares det af aktivitetsstigninger, så du får mulighed for at måle den reelle værdi (eller omkostning) af dine IT-løsninger.

3. Øg din fleksibilitet og IT-sikkerhed

Muligheden for at aktivere ressourcer efter behov giver fleksibilitet til at begynde med meget små omkostninger med hurtig skalering i både kapacitet og geografisk udbredelse. IT-sikkerhed er også et område, hvor du opnår øget fleksibilitet og færre bindinger, når hardware-laget kan abstraheres ud. AWS tilbyder Cognito til authentification, og åbne løsninger som OpenID Connect og oAuth2.0 kan også bruges med AWS.

4. Skab agilitet og understøt DevOps

AWS tilbyder abstraktionsniveauer, der gør det enklere og hurtigere at udvikle og afvikle applikationer. ECS (Elastic Container Services) understøtter Docker-containers, hvor du slipper for at skulle installere, drive og skalere dine egne VM’s- eller clusters. Med containerized apps, fully managed services og Serverless løsningsarkitektur med AWS Lambda får du en samlet platform, der også er særdeles velegnet til agile DevOps-miljøer.

– Hvor det tidligere kunne tage uger at få et nyt website i luften i et enterprisemiljø, kan det nu gøres på minutter, forklarer Christian Klintemark.

5. Lad dig ikke overvælde

AWS tilbyder pt. flere end 100 forskellige tjenester og er særdeles veldokumenteret med mange tilgængelige ressourcer, men det kan virke overvældende og gør det vanskeligt at finde det udvalg af services, der dækker et indledende behov. Det er også en stor mundfuld for udviklingsorganisationen at sikre sig, at man får de rigtige kompetencer i den rigtige sekvens. Mange vælger at stikke en forsigtig tå i vandet og beder udvalgte medarbejdere om at researche mulighederne med en eller flere services. I STRONGMINDS hjælper vi dig gerne med at fastlægge den rigtige AWS-arkitektur og hjælper udviklingsorganisationen med at opnå de nødvendige kompetencer via fælles udvikling af de første løsninger.

6. Vælg med omtanke

Ikke alene er der over 100 forskellige tjenester, men der kommer løbende flere til.
– Helt nye services kan være behæftet med lidt børnesygdomme. Jeg har fx oplevet, at en medarbejder, der eksperimenterede med en af de seneste services pludselig konstaterede, at hele databasen var væk, husker Christian Klintemark.

AWS har et stort katalog af modne og velfungerende services, og man skal foretage et kritisk og kvalificeret valg, hvis man vil anvende nogle af de mindre modne services, som også er tilgængelige. AWS tilbyder et kraftfuldt miljø, men det kræver en indsats at vænne sig til de nye paradigmer. Udviklere skal derfor bruge tid på at forstå domænet og brugen af netværksarkitekturer.

7. Lav ikke DevOps-Ups

AWS giver udviklere mulighed for at varetage og styre afviklingen af deres tjenester. Hvis virksomheden forfølger en DevOps-filosofi er dette hensigtsmæssigt og tilsigtet. I organisationer, der ikke ønsker at kombinere udvikling og drift af deres tjenester, er det nødvendigt at sikre arbejdsgange, så man ikke utilsigtet skaber en konflikt eller en uklar ansvarsfordeling mellem drift og udvikling.

8. Pas på overdrevet AWS-pleasing softwaredesign

Med AWS er der en sammenhæng mellem softwaredesign og de omkostninger, programmet vil få, når det afvikles. Det betyder, at udviklere fristes til at optimere deres løsningsdesign og kode i forhold til driftsomkostningen på AWS. Det indebærer en risiko for, at løsningen optimeres i forhold til AWS-økonomi og ikke i forhold til problemstillingen, brugerne og bedste fremgangsmåder og teknikker.

9. Brug de stærke muligheder for sikkerhed, adgangsstyring og compliance

Det er helt afgørende for AWS at opbygge og fastholde tilliden til offentlige cloud-arkitekturer. Sikkerheden i skyen er nu på et niveau, som i praksis overgår langt de fleste dedikerede private løsninger. Effekten er tydeligt ved at indfinde sig. Som du kan se på grafen herunder, er tilliden til public cloud stigende, og med den rette rådgivning er der ingen grund til at være tilbageholdende.

10. Få råd og vejledning

RightScale har i sin “2017 State of the cloud report” spurgt 1.002 tekniske specialister om, hvor de ser udfordringerne i forhold til at udnytte skyen i 2017. Besvarelsen viser, at det er blevet lettere at håndtere udfordringerne i 2017 end tidligere, og at manglende ekspertise og ressourcer, sikkerhed, udgiftsstyring, compliance og governance udgør de væsentligste udfordringer i 2017.

Overvejer du en AWS-cloud-løsning?

Et godt første skridt at tage er en samtale med en af vores erfarne konsulenter. Kontakt os gerne for nærmere oplysninger eller for at aftale et møde.

Vi vil gerne hjælpe dig videre

Morten Hoffmann

CEO

T: (+45) 3095 6416