curve

S.O.L.I.D-principperne

S.O.L.I.D.-principperne

SOLID er betegnelsen for en række (OO) design principper som, når de anvendes sammen, hjælper til med at konstruere software, som kan overleve og vedligeholdes i adskillige år fremover.

De fem principper som ligger til grund for S.O.L.I.D.:

  • Single Responsibility Principle (SRP)
  • Open/Closed Principle (OCP)
  • Liskov Substitution Principle (LSP)
  • Interface Seggregation Principle (ISP)
  • Dependency Inversion Principle (DIP)

I efterfølgende artikler vil vi kigge på principperne hver for sig og slutteligt i et større perspektiv. Principperne udgør sammen med en klasse af design patterns en meget værdifuld og vigtig værktøjskasse for den gode softwareudvikling.

Det er den allestedsnærværende Robert C. Martin der har introduceret akronymet i de tidlige år efter årtusindeskiftet.

En af konsekvenserne ved at bruge S.O.L.I.D. er, at man bliver ansporet til at refaktorere kontinuerligt for derved at fjerne dårlig kode. I sidste ende skal man gerne stå med velkonstrueret kode der kan udvides og vedligeholdes over tid.

Principperne bruges naturligvis ofte i et agilt, test drevet setup; men det kræver jo først og fremmest, at enhver udvikler forstår og anvender dem. Se artiklerne om hvert emne herunder,

Referencer

[1] Wikipedia

Vil du vide mere?

Morten Hoffmann

CEO

T: (+45) 3095 6416