curve

UX/UI pakker

Starter du forfra med UX/UI eller har du allerede en løsning der skal optimeres?

UX der gør en forskel

UX har magten til at spænde ben for dine kunder – eller rulle den røde løber ud! Vi vil gerne hjælpe dig i gang med at tænke UX ind i dine løsninger, så det optimerer dine kunders brugeroplevelse og bliver et aktiv for din forretning!

Tilpasset dit behov

Alle vores UX/UI processer gennemgår i princippet de samme faser. Det konkrete valg af metoder og leverancer vil skifte alt efter det konkrete udgangspunkt og det aftalte fokus. Nogle projekter kræver at der indhentes nye indsigter mens andre allerede har et grundlag for analyse.

Nedenstående pakker tager afsæt i to forskellige scenarier, og er derfor målrettet og tonet til disse formål.

Forbedringspakke:
UX/UI review

En 360 graders analyse af din digitale løsning – med konkrete løsningsforslag. Vi retter fokus på, hvordan du kan optimere den samlede kundeoplevelse, så den skaber bedre værdi for din forretning! Gennem bl.a kortlægning og analyse af kunderejsen, finder vi sweet spot mellem visionen for din løsning, de tekniske muligheder og kundens behov.

Du får:

  • En dybere forståelse af, hvem dine brugere er
  • Kortlægning af brugerflows mhp at finde optimale løsninger til dine mål
  • Workshop med idéudvikling, fokuseret på at vende udfordringer til muligheder
  • Klikbare prototyper med forbedringer i Figma – klar til implementering
  • Pdf-dokumentation af gennemførte metoder og analyser samt fremtidige forslag

Fem dage med workshops, brugerinvolvering og analyser.
Pris: 20.000 kr.

Startpakke:
UX/UI design og prototype

Et femdages design sprint, der munder ud i en professionel visualisering og prototyping af din web/app løsning. Et visuelt design af brugerfladen brugerfladen gør din løsning mere intuitiv og reflekterer dine brandværdier med et professionelt og troværdigt udtryk. En god start på realiseringen af din forretningsidé eller som udgangspunkt for finansiering.

Du får:

  • Analyse af bruger og marked
  • Workshop med prioritering af features og funktionalitet
  • Brand design, farver, grafik og typografi (pdf styleguide)
  • Klikbar prototype af den nye løsning (Figma)
  • Brugertest og dokumentation af design sprintet

Design sprint over fem dage.
Pris: 20.000 kr.

 

Læs mere om vores UX/UI ydelser generelt