curve

Arkitektur-workshop hos TC Group

Arkitektur-workshop som kickoff hos TC Group

TC stod overfor at skulle genopfinde en arkitektur for deres software til forskellige varianter af guitar fodpedaler.

Jens Alsig, softwaregruppens koordinator, udtrykte det klare ønske, at TC ville have mere tid til at udvikle flere og bedre produkter. TC tog derfor kontakt til os for at få sparring og hjælp til facilitering i forbindelse med opstarten af forbedringstiltagene.

Det var vigtigt for TC, at vejen frem sikrede ejerskab over de processer, tools, osv. der blev udviklet. Der blev derfor aftalt en kickoff-workshop med fokus på at få etableret grundlaget for en backlog af arkitekturopgaver, som TC selv kunne arbejde videre med.

STRONGMINDS var yderst velforberedte til workshoppen, hvor vi frembragte en draft version af den kommende arkitektur. Denne workshop har skabt en ny måde at tænke på i softwaregruppen hvor arkitektur, design og genbrugelighed er blevet en del af det daglige arbejde.

Jens Alsig - Engineer, Software - TC Group

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig videre?

Morten Hoffmann

CEO

T: (+45) 3095 6416