curve

IT-overblikssystem til kommunerne

IT-overblikssystem til kommunerne

Hvad er OS2kitos?

OS2kitos er kommunernes it-overblikssystem og den mest populære OS2-løsning.

Løsningen bruges af 80 kommuner til at skabe overblik over it-systemer, kontrakter, snitflader, projekter og systemportefølje, GDPR-compliance og arkiveringspligt.

OS2kitos er på vej mod at blive den autoritative datakilde i kommunalt regi og står nu for at åbne op til omverdenen – fx til interessenter som KL, KOMBIT, Rigsarkivet og kommuner med behov for integration til støttesystemer.

Hvad gør vi?

Vi hjælper OS2 med at konsolidere den nuværende løsning og modne den til videre udvikling. Det indebærer bl.a. at arbejde med en lang række domæner, som kendetegner en større løsning, fx arkitektur/design, lagdeling og afkobling, sikkerhed og et API vendt mod omverdenen, etc.

Gennem vores arbejde hos nogle af landets største virksomheder har vi samlet erfaringer som også kommer kommunerne til gode, og vi har også tidligere arbejdet med løsningerne OS2mora og OS2indberetning.

"STRONGMINDS har bistået os med kodereview af flere it-systemer. STRONGMINDS har en meget professionel tilgang til arbejdet og har udvist et højt kompetenceniveau i vurdering af koden på henholdsvis OS2mora, OS2kitos og OS2indberetning. I samarbejdet oplever vi troværdighed, og vi har tillid til, at STRONGMINDS kan løse den stillede opgave."

Malene Rafn Permin, OS2kitos-sekretariatet

Skal vi også hjælpe dig videre?

Morten Hoffmann

CEO

T: (+45) 3095 6416